Search site

Contact

Col. Teh. "Dimitrie Leonida"

B-dul Socola Nr. 188-190 Jud. Iasi :: Romania

+40 332 402 651
+40 232 430 325

eco.dleonida@yahoo.com

1. Nina Chirilă (contabil)

atribuţii: urmărirea, controlul şi analiza bugetului „Eco-şcoala”.

2. Elena Vasile (administrator)

atribuţii:  achiziţii materiale necesare programului, asigurarea de unelte necesare igienizării spaţiului şcolar şi întreţinerea spaţiilor verzi.

3. Ion Vartic (muncitor întreţinere)

atribuţii: sprijinirea elevilor şi profesorilor implicaţi în program, în realizarea practică a panourilor, obiectelor suport şi altor obiecte necesare activităţilor incluse în program.