Search site

Contact

Col. Teh. "Dimitrie Leonida"

B-dul Socola Nr. 188-190 Jud. Iasi :: Romania

+40 332 402 651
+40 232 430 325

eco.dleonida@yahoo.com

Evaluarea în cadrul
Programului ECO-Schools
31.03.2011, 900.

Din partea CCDG
vor fi prezenţi la evaluare:
- prof. dr. Cornelia Dinca
(preşedinte CCDG)
- Petru Dinca
(vicepreşedinte CCDG)


 PROGRAMUL ECO-ŞCOALA

Nivelul internaţional:

Programul Eco-Şcoala este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 46 de organizaţii care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Programul este susţinut de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) şi la nivel european de Consiliul Europei. A debutat ca program-pilot în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de solutii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Participă ~15.000 de şcoli din lume, din care peste 5.000 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde.

Nivelul naţional:

În România programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. Circa 600 de şcoli din România au derulat programul, acum fiind active un număr de 403, iar 57 de şcoli au simbolul mondial Steagul Verde şi calitatea de Eco-Şcoală.

Nivelul Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi:

Din luna ianuarie 2009 (15.01.2009) Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Iaşi participă la Programul mondial Eco-Şcoala, program susţinut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, şi Autoritatea Natională pentru Turism.

____________________________________________________________________

Programul are ca obiective: (2010-2011)

1.   Promovarea educaţiei ecologice în şcoală.

2.   Responsabilizarea ecologică prin acţiuni de igienizare şi de protecţie a mediului, rezultatul fiind crearea şi menţinerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ.

3.   Formarea personalităţii elevilor, prin participarea la diverse acţiuni instructiv-educative cu caracter ecologic, ce oferă acestora o gamă largă de preocupări în diferite domenii ale cunoaşterii: artă, literatură, muzică, ştiinţe etc.

4.   Realizarea de produse şi materiale utile promovării educaţiei ecologice (revista „AURUL VERDE”, pliante, afişe etc.).

5.   Stimularea creativităţii, a ingeniozităţii, a spiritului practic al elevilor prin acţiuni de colectare şi reciclare a deşeurilor, precum şi prin valorificarea obiectelor obţinute din deşeuri.

6.   Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de economisire, curăţenie şi respect pentru mediu, prin punerea în aplicare în cadrul activităţilor desfăşurate a cunoştinţelor dobândite la diferite discipline de învăţământ.

7.   Implicarea şcolii în sesizarea autorităţilor locale asupra situaţiilor care necesită depoluare, ecologizare, amenajare.

8.   Amenajarea spaţiului verde al curţii şcolii şi cel din afara curţii, inclusiv părculeţul elevilor.

9.   Materiale curriculare şi idei pentru introducerea unor proiecte şi evenimente în viaţa şcolii în scopul revitalizarii acesteia.

10. Obţinerea unor fonduri extrabugetare, printr-un management adecvat al deşeurilor, realizarea unor venituri pentru derularea programului, pentru stimularea elevilor şi cadrelor didactice care se evidenţiază în activităţile de colectare a deşeurilor, de ecologizare a şcolii.

11. Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală prin publicitatea realizată în urma monitorizării acţiunilor prevăzute în program prin mijloacele mass-media (reviste, ziare, TV-local).

12. Stabilirea unor contacte cu şcoli din ţară sau străinătate participante la program.

13. Posibilitatea afirmării la nivel naţional prin câştigarea premiului STEAGUL VERDE şi a statutului ECO-ŞCOALA (la 2 ani de la începerea derulării programului).

Programul are ca obiective: (2008-2009  &  2009-2010)

1.     Identificarea problemelor locale de mediu şi conştientizarea elevilor şi a personalului şcolii asupra acestora.

2.     Formarea şi dezvoltarea unui comportament ecologic adecvat pentru elevi şi întregul personal al şcolii.

3.     Sensibilizarea elevilor în receptarea frumosului din mediul înconjurător.

4.     Dezvoltarea personalităţii adolescenţilor prin formarea ,,gustului” pentru ordine, curăţenie, frumos, sănatate şi economie.

5.     Dezvoltarea la elevi a altruismului, voluntariatului şi a spiritului de muncă în echipă pentru un scop nobil.

6.     Conservarea şi îmbunătăţirea mediului din perimetrul şcolii şi al oraşului.

7.     Mai multă grijă din partea elevilor şi cadrelor didactice pentru spaţiile verzi ale şcolii şi pentru climatul eco-sanitar al claselor.

8.     Implicarea şcolii în sesizarea autoritãţilor locale asupra situaţiilor care necesită depoluare, ecologizare şi amenajare.

9.     Obţinerea unor fonduri extrabugetare, printr-un management adecvat al deşeurilor.

10.   Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală.

11.   Obţinerea „Steagului verde” şi iniţierea de parteneriate cu şcoli deţinătoare ale acestuia.