Search site

Contact

Col. Teh. "Dimitrie Leonida"

B-dul Socola Nr. 188-190 Jud. Iasi :: Romania

+40 332 402 651
+40 232 430 325

eco.dleonida@yahoo.com

Cadre didactice

Mihaela Narciza CADIŞ

Mihaela Narciza CADIŞ

– director.

reprezentantul conducerii unităţii.

mihaelanarcisac@yahoo.com

Carmen Cezarina BURLIBAŞA

Carmen Cezarina BURLIBAŞA

- director adjunct.

- responsabil marketing al proiectului.

atribuţii: realizarea materialelor de promovare a activităţilor programului.

carmen_burlibasa@yahoo.com

Lavinia MOISUC-NANI

Lavinia MOISUC-NANI

- responsabil cu activităţile educative din cadrul proiectului.

- atribuţii: organizarea întâlnirilor dintre elevi, părinţi, reprezentanţii ONG.

lavimoisuc@yahoo.com

Cristina HÎNCU

Cristina HÎNCU

- coordonator al revistei „Aurul verde”.

atribuţii:

1. monitorizează activitatea comitetului de redactare a revistei „Aurul verde”;

2. îndrumă colectivul de elevi şi profesori care doresc să publice articole în revista „Aurul verde”.

hancu_cristina1@yahoo.com

Radu STRATULAT

Radu STRATULAT

- responsabil cu conservarea aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

atribuţii:

1. Colectarea şi reconstituirea aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor tehnice;

2. Amenajarea unui „Muzeu tehnic”.

stradu@easynet.ro

Violeta HUIDU

Violeta HUIDU

- responsabil cu organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi sesiunilor de referate şi comunicări pe teme ecologice.

atribuţii:

1. Diseminarea informaţiilor de natură ecologică şi despre protecţia mediului;

2. Stabilirea temelor şi selectarea materialelor pentru concursuri.

vm_huidu@yahoo.com

Mihaela RĂDVAN

Mihaela RĂDVAN

- responsabil cu estetizarea sălilor de clasă şi a culoarelor şcolii

atribuţii:

1. monitorizarea activităţilor de ecologizare şi întreţinere a sălilor de clasă;

2. stimularea şi coordonarea activităţilor de îmbunătăţire a ambientului din sălile de clasă.

mihail75@yahoo.com

Aurelia Vrancianu

Aurelia Vrancianu

- responsabil IT al proiectului

- atribuţii: realizarea şi administrarea site-ului „ECO” al Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi.

aurelia_vr@yahoo.com

Amelia CIŞMAN

Amelia CIŞMAN

- responsabil în domeniul managementului deşeurilor

atribuţii: monitorizarea activităţii de colectare şi valorificare a deşeurilor de hârtie şi plastic la nivelul şcolii.

ameliacisman@yahoo.com

Silvia Elena ROŞCA

Silvia Elena ROŞCA

- responsabil cu informarea elevilor şi profesorilor asupra activităţilor incluse în Programul proiectului

- atribuţii:

1. Difuzarea revistelor, pliantelor şi altor materiale realizate în cadrul proiectului, în rândul participanţilor şi partenerilor din program;

2. Realizarea unui punct de documentare la nivelul şcolii.

roscasilviaelena@yahoo.com

Ariadna BALABAN

Ariadna BALABAN

- responsabil cu întreţinerea şi ecologizarea atelierelor, laboratoarelor tehnologice, spaţiilor verzi din perimetrul şcolii şi al atelierelor şcolare

atribuţii:

1. Stimularea şi coordonarea activităţilor de îmbunătăţire a ambientului din atelierele şi laboratoarele tehnologice;

2. Monitorizarea activităţilor de ecologizare şi întreţinere a spaţiilor verzi din perimetrul şcolii şi a parcului elevilor.

arina_balaban@yahoo.com

Georgeta CADAR

Georgeta CADAR

- responsabil cu aplicarea şi interpretarea chestionarelor tematice

atribuţii:

1. Identificarea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala şi comunitatea;

2. Realizarea, aplicarea şi interpretarea rezultatelor chestionarelor.

cadarg200@yahoo.com