Search site

Contact

Col. Teh. "Dimitrie Leonida"

B-dul Socola Nr. 188-190 Jud. Iasi :: Romania

+40 332 402 651
+40 232 430 325

eco.dleonida@yahoo.com

„DRAGOBETELE, ÎN SPIRIT ECO...” - februarie 2011

Prezentare de modă cu creaţii vestimentare din materiale reciclabile.

Coordonatori: Luminiţa Agachi, Vervega Elena, Cristina Hîncu.

________________________________________________________________

„MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE ...” - 1 martie 2011

Expoziţie cu vânzare, concurs de mărţişoare confecţionate din materiale reciclabile.

Coordonatori: Luminiţa Agachi şi Cristina Hîncu.

________________________________________________________________

„FII Eco’n’OM !” - 23 martie 2011

Realizarea unei mese rotunde pe tema modalităţilor de economisire a resurselor naturale, în special a celor energetice - cu ocazia Zilei Mondiale a eficienţei energetice.

Coordonatori: Iacoban Alina, Amelia Cişman.

________________________________________________________________

„NOI, ÎN SPRIJINUL NATURII...” - martie~aprilie 2011

Lucrări de întreţinere şi igienizare a spaţiului verde al şcolii. Montări de panouri ECO, coşuri şi pubele în şcoală şi în spaţiul verde al şcolii.

Coordonatori: Viorel Apetrei, Ariadna Balaban.

________________________________________________________________

„DACĂ AŞ FI PASĂRE…” - 1 aprilie 2011

Vizionare documentar artistic, concurs de eseuri realizate de elevi pentru marcarea Zilei Internaţionale a Păsărilor – 1 aprilie.

Coordonatori: Stratulat LilianaCristina Sofrone.

 ________________________________________________________________

„DE PAŞTI...” - aprilie 2011

Expoziţie cu vânzare de ouă şi felicitări de Paşti, realizate din materiale reciclabile.

Coordonatori: Luminiţa Agachi şi  Cristina Sofrone.

 ________________________________________________________________

„PRINTRE SPECIALIŞTI...” - mai 2011

Vizita - dezbatere la Facultatea de Electrotehnică Iaşi, Laboratorul de metrologie asupra mediului.

Coordonatori: Amelia Cişman şi  Silvia Roşca.

 ________________________________________________________________

„SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PĂMÂNTENI” - 5 iunie 2011

Concurs de logo-uri şi mesaje tematice pentru Ziua Mondială a mediului.

Coordonatori: Stratulat Liliana şi  Violeta Huidu.

 ________________________________________________________________

„MACULATURA SALVEAZĂ NATURA!” - lunar

Campanie de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie. Monitorizarea cantităţilor de deşeuri colectate pe clase. Predarea lunară a deşeurilor. Completarea graficelor, afişarea lunară la panoul ECO. Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli.

Coordonatori: Amelia CişmanViorel ApetreiNina Chirilă.

 ________________________________________________________________

„PARFUM DE TEI...” - 24 mai 2011

Acţiuni de ecologizare a Parcului Copou cu prilejul „Zilei Europene a Parcurilor”.

Coordonatori: Silvia Roşca şi  Ariadna Balaban.

 ________________________________________________________________

„ECO CLASA NOASTRĂ...” - iunie 2011

Concurs interclase de realizare şi intretinere a coltului Eco al clasei.

Coordonatori: Silvia Roşca şi Cornelia Toader.

 ________________________________________________________________

Realizarea paginii Eco-şcoala în site-ul şcolii, reactualizare lunară.

https://eco-dleonida.webnode.com/

Coordonatori: Lucian NeaguLuminiţa Agachi.

 ________________________________________________________________

Apariţia revistei: „AURUL VERDE”

Coordonatori: Luminiţa Agachi, Cristina Hîncu, Lucian Neagu.

  ________________________________________________________________

Cercul ecologic „ECONIZII” - bisemestrial

Coordonatori: Cornelia ToaderVioleta Huidu.

  ________________________________________________________________

„LA FINAL DE AN ECO... ” - iunie 2011

Realizarea raportului activităţilor desfăşurate în programul Eco-şcoala, a rezultatelor obţinute.

Coordonator: Luminiţa Agachi.

 ________________________________________________________________