Search site

Contact

Col. Teh. "Dimitrie Leonida"

B-dul Socola Nr. 188-190 Jud. Iasi :: Romania

+40 332 402 651
+40 232 430 325

eco.dleonida@yahoo.com

DE CE ACEASTĂ REVISTĂ…

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” lansează primul număr al revistei semestriale de educaţie ecologică “Aurul Verde”. Revista se adresează tuturor elevilor care promovează educaţia ecologică în cadrul programulului internaţional Eco-Şcoala. Prin programul Eco-şcoala avem în vedere, în primul şi în ultimul rând, schimbarea mentalităţii privind ocrotirea naturii şi protecţia mediului înconjurător, pentru ca propriul nostru comportament să devină mai prietenos faţă de ...

Într-o socializare continuă a tinerei generaţii de către generaţiile adulte, educaţia are ca obiect nu omul aşa cum l-a creat natura, ci omul pe care îl vrea societatea, iar societatea îl vrea aşa cum îi cere structura sa interioara, aşa încât, în era tehnologiilor moderne, din ce în ce mai sofisticate, ca o ironie, reuşim tot mai puţine soluţii pentru exerciţiile cu natura. De “socializarea metodică” au nevoie atât generaţii adulte cât şi generaţii tinere, într-un efort colectiv care să ducă la uitata şi actuala idee- cea de “schimbare a mentalităţii”.

Natura îşi are legile ei, legi care trebuiesc respectate cu sfinţenie. A i le încălca, înseamnă a profana puritatea constituirii acestora înca de la începutul începuturilor, înseamnă a satisface nevoile vieţii punând în pericol perspectivele generaţiilor următoare. Acestea sunt argumentele care impun apariţia acestei publicaţii.

Revista de educaţie ecologică “Aurul Verde” îşi propune diseminarea activităţilor desfăşurate în proiectele şi programele educative din domeniul educaţiei pentru mediu şi se constituie totodată într-un document bilanţ pentru bogata agendă a elevilor şi a profesorilor din şcoală.

Numărul 1:   AurulVerde1.pdf (2,4 MB)